“Onze behandelaars proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het
voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het
ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende
mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen”.

U heeft een klacht, wat nu?

Klacht. Een door een client veronderstelde tekortkoming in de aan hem of haar geleverde diensten. Elke aanwijzing van een client die duidt op ontevredenheid dient serieus te worden afgehandeld.

Als behandelaar kan men geconfronteerd worden met klachten die betrekking hebben op de uitgevoerde behandeling of zaken die zich hieromheen afspelen. Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de afhandeling van klachten in twee stappen geregeld:

1. Intern. Klachtenafhandeling door de klachtenfunctionaris van de zorgverlener
2. Extern. Geschillenafhandeling door de geschillencommissie van de beroepsvereniging Wkkgz. In navolging van de Wkkgz heeft Barbery Clinic een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is.
Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Interne klachtenbemiddeling. In eerste instantie zal de behandelaar trachten om samen met de cliënt de klacht op te lossen. De meeste klachten zijn gemakkelijk op te lossen. En een geslaagde oplossing versterkt het vertrouwen van de cliënt in de behandelaar.

Externe geschillen instantie. Het komt echter voor dat het de behandelaar en de cliënt niet lukt om samen uit een klacht te komen. In zo’n geval moet de client zich kunnen wenden tot een externe geschilleninstantie. Hiervoor bestaan tegenwoordig onafhankelijke geschilleninstanties. Barbery Clinic is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Klachten kunnen per email of schriftelijk worden gemeld bij Barbery Clinic, waarna u wordt uitgenodigd om samen te bespreken wat er aan de hand is. Mocht daar geen voor beide partijen bevredigend resultaat uit komen dan kan client zich wenden tot de externe geschillencommissie zoals bovengenoemd. (info@klachtenportaalzorg.nl, of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het
klachtenformulier in).

Natuurlijk wil Barbery Clinic er in eerste instantie samen met haar client uitkomen, belt u daarvoor met 035 203 1572. U krijgt dan uiteraard uitleg over wat samen eventueel kan worden opgelost. Komt u er niet uit met Barbery Clinic, neemt u dan contact op met de onafhankelijke geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg zoals hierboven gemeld.