Misvattingen Over Botox

Misvattingen over Botox

Wist je dat Botox ervoor zorgt dat je je gezicht niet meer kunt bewegen? Of wist je dat Botox voor altijd in je lichaam blijft? Er zijn tot op de dag van vandaag nog steeds veel misvattingen over Botox. Kennelijk…

Read More